• 03 మాస శివరాత్రి
 • 06 శ్రీ వికార నామ
 • సంవత్సర ఉగాది
 • 08 శ్రీ మత్స్య జయంతి
 • 11 జగద్గురు శ్రుంగేరి
 • భారతీతీర్ధ జన్మదినం
 • 13 స్మార్త శ్రీరామనవమి
 • 14 వైష్ణవ శ్రీరామనవమి
 • భద్రాచల క్షేత్ర
 • శ్రీ సీతారామ కల్యాణం
 • 17 మహవీర్ జయంతి
 • 18 ఒంటిమిట్ట
 • శ్రీ కోదండరామస్వామి
 • వారి కల్యాణం
 • 19 చైత్ర పూర్ణిమ
 • 22 సంకష్ఠహర చతుర్ధి
 • 27 భరణి కార్త ప్రారంభం
 • 30 సర్త్వెకాదశి
andhrapradesh 2019 Apr calendar