• 01 ఆంగ్ల సంవత్సరాది
 • 02 మాస శివరాత్రి
 • 07 చంద్ర దర్శనం
 • 12 వివేకానంద జయంతి
 • 14 భోగి పండుగ
 • 15 మకర సంక్రాంతి
 • 16 కనుమ
 • 17 ముక్కనుమ,
 • సావిత్రి దేవి వ్రతం
 • 19 శని త్రయోదశి
 • 24 సంకష్ఠహర చతుర్ధి
 • 25 త్యాగరాజస్వామి
 • ఆరాధన
 • 31 గాంధి వర్ధంతి
andhrapradesh 2019 Jan calendar