• 1 ఆంగ్ల సంవత్సరం
  • 2 సంకష్ట హర చతుర్థి
  • 9 సఫల ఏకాదశి
  • 11 మాస శివ రాత్రి
  • 12 స్వామి వివేకానంద జయంతి
  • 13 భోగి
  • 14 మకర సంక్రాంతి
  • 15 కనుమ
  • 24 ముక్కోటి ఏకాదశి
  • 25 కూర్మ జయంతి
  • 26 రిపబ్లిక్ డే
andhrapradesh 2021 Jan calendar