• 4 హనుమాన్ జయంతి
  • 6 అపర ఏకాదశి
  • 8 మృగశిర కార్తె
  • 16 స్కంద షష్టి
  • 21 నిర్జల ఏకాదశి
  • 22 ఆరుద్ర కార్తె
  • 27 సంకష్ట హర చతుర్థి
andhrapradesh 2021 Jun calendar