• 05 శ్రీ పుష్కర వాహినీనది
 • పుష్కర ప్రా"
 • 07 విశాఖ కార్తె ప్రా"
 • 08 ప్రభోధనైకాదశి
 • మతత్రయ ఏకాదశి
 • 09 క్షీరాబ్ది ద్వాదశి,
 • అన్నవరం సత్యదేవుని
 • తెప్పోత్సవం
 • 12 కార్తీక పూర్ణిమ
 • జ్వాలాతోరణం
 • కీర్తిక పర్వ దీపోత్సవం
 • 15 సంకష్టహర చతుర్ఢి
 • 20 అనురాథ కార్తె
 • 22 స్మార్త ఏకాదశి
 • 23 వైష్ణవ, మాధ్వ ఏకాదశి
 • 24 ధన్వంతరి జయంతి
 • 25 మాస శివరాత్రి
 • 26 చంద్రదర్సనం
andhrapradesh 2019 Nov calendar