• 02.శ్రీరామనవమి
 • 03.ధర్మరాజు దశమి
 • 04.మతత్రయ ఏకాదశి
 • 05.వామన ద్వాదశి,
 • బాబుజగజ్జీవన్ రామ్
 • జయంతి
 • 06.అనంగత్రయోదశి
 • 07.మండపాక
 • యల్లారమ్మ తీర్ధం
 • 09.రేలంగి మంటలాంబ
 • వారి చిన్న సేవ,
 • షబ్-ఎ-బరాత్
 • 10.గుడ్ ఫ్రైడే
 • 11.సంకష్టహర చతుర్ధి
 • 12.ఈష్టర్
 • 13.మేష సంక్రమణం
 • 14.అంబేద్కర్ జయంతి
 • 16.రేలంగి మంటలాంబ
 • వారి పెద్ద సేవ
 • 18.మతత్రయ ఏకాదశి
 • 21.మాసశివరాత్రి,
 • క్రిష్ణాంగారక చతుర్ధశి
 • 22.రేలంగి మంటలాంబ
 • వారి తీర్ధం,
 • ఊయల ఉత్సవం,
 • సిరిబండి
 • 24.చంద్రదర్శనం
 • 25.బలరామ జయంతి,
 • రంజాన్ నెల ప్రా||
 • 26.అక్షయ తృతీయ,
 • సిం హాచలంలో
 • చందనోత్సవం
 • 27.భరణికార్తె
 • 28.శ్రీ శంకర జయంతి
andhrapradesh 2020 Apr calendar