• 01.ఆంగ్ల సంత్సరాది
 • 06.ముక్కోటి ఏకాదశి,
 • వైకుంఠ ఏకాదశి,
 • మతత్రయ ఏకాదశి
 • 07.కూర్మ ద్వాదశి
 • 09.గురుమూఢమి
 • త్యాగము
 • 11.ఉత్తరాషాఢ కార్తె
 • 14.భోగి,
 • సంకస్టహర చతుర్ధి
 • 15.ఉత్తరాయణం
 • ప్రారంభం,
 • మకర సంక్రాంతి
 • 16.కనుమ
 • 17.ముక్కనుమ,
 • సావిత్రి గౌరీ వ్రతం,
 • బొమ్మల నోము
 • ప్రారంభం
 • 20.స్మార్త ఏకాదశి
 • 21.వైష్ణవ మాధ్వ
 • ఏకాదశి
 • 23.మాస శివరాత్రి
 • 26.చంద్ర దర్శనం,
 • భారత గణతంత్ర
 • దినోత్సవం
 • 30.శ్రీ పంచమి,
 • గాంధీ వర్ధంతి
andhrapradesh 2020 Jan calendar