• 02. నిర్జల ఏకాదశి,
 • మతత్రయ ఏకాదశి
 • 03. శంకరభగవత్పాదుల
 • కైలాస గమనం,
 • విద్యారణ్యస్వామి
 • ఆరాధనం,
 • రామలక్ష్మణ ద్వాదశి
 • 05. వృషభపూజ,
 • హల ప్రవాహం
 • ఏరువాకపున్నమి
 • 06. శుక్రమౌఢ్య త్యాగం
 • 08. మృగశిరకార్తె
 • యవనాబ్ధ ప్రవేశం
 • 09. సంకష్టహరచతుర్ధి
 • 15. మిధునసంక్రమణం
 • 16.స్మార్తమాధ్య ఏకాదశి
 • 17.వైష్ణవ ఏకాదశి
 • 18. కూర్మజయంతి
 • 19. మాసశివరాత్రి
 • 21. సూర్యగ్రహణం
 • 22. చంద్రదర్శనం,
 • ఆర్ద్రకార్తె
 • 23. పూరీజగన్నాధ
 • స్వామి రధోత్సవం
 • 26. స్కంధ పంచమి
 • 27. వివస్వత్సప్తమి
 • 30. మహాలక్ష్మీ వ్రతం
andhrapradesh 2020 Jun calendar