• 02.గాంధీజయంతి
 • 05.సంకష్టహరచతుర్ధి
 • 10.చిత్తకార్తె
 • 11.పుష్యార్కయోగం
 • 13.మతత్రయ ఏకాదశి
 • 15.మాసశివరాత్రి,
 • బతుకమ్మ పండుగ
 • ప్రారంభం
 • 17.శరన్నవరాత్రులు
 • ఆరంభం
 • కలశస్ధాపనం,
 • తిరుమల తిరుపతి
 • శ్రీవారి నవరాత్రి
 • బ్రహ్మోత్సవాలు
 • 18.ప్రీతివిదియ,
 • చంద్రదర్శనం
 • 21.సరస్వతీపూజ
 • 23.దేవీత్రిరాత్రవ్రతం
 • 24.దుర్గాష్టమి,
 • మహర్నవమి
 • 25.విజయదశమి,
 • అపరాజితా దేవి,
 • శమీపూజ,
 • దుర్గదేవుద్యాపనం,
 • సరస్వత్యుద్యాపనం
 • 27.మతత్రయ ఏకాదశి
 • 28.పద్మనాభద్వాదశి,
 • గోద్యాదశి
 • 30.కౌముద్యుత్సవం,
 • మిలాదినబి
andhrapradesh 2020 Oct calendar